Έχω ερωτήσεις.

Θέλω απαντήσεις.

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ

Για ένα σχολείο που χωράει

όλα τα παιδιά!

Ταυτότητα

Καμπάνια ΠΡΟχωράω,

Το Πολύχρωμο Σχολείο με τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη συμμετοχή πολλών οργανώσεων από την Κοινωνία των Πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της UNESCO, διοργανώνουν καμπάνια με κύριους στόχους:

 • Τη θεσμοθέτηση της Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης ως υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες,
 • τη διαμόρφωση εξειδικευμένου αναλυτικού προγράμματος ανά τάξη,
 • την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων,
 • την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών,
 • την έκδοση οδηγού προς εκπαιδευτικούς,
 • την έκδοση εξειδικευμένης εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας σε ζητήματα για τη διαχείριση καθημερινών ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς επίσης και έμφυλων στερεοτύπων και σεξισμού, που προκύπτουν στην σχολική ζωή και
 • τη θεσμοθέτηση σταθερής επικοινωνίας με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
  για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση σε ζητήματα που αφορούν τη ΣΟΣΕ.

Ο πυρήνας των σχολείων είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες και γι’ αυτό θα πρέπει οι ανάγκες τους να τίθενται πάντα σε προτεραιότητα.

Τα ζητήματα της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας, των έμφυλων στερεοτύπων, της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης αφορούν όλες/ους/α, γιατί επηρεάζουν αποφασιστικά τη σωματική και ψυχική υγεία, περιορίζουν τις δυνατότητες, την ελευθερία, τα όνειρα των ατόμων και επηρεάζουν τις σχέσεις τους.

Είναι ευθύνη όλων να πιέζουν τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη και καθολική απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Πολύχρωμο Σχολείο ζητά από τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και άτομα να συνυπογράψουν το παρόν κείμενο και να συνεισφέρουν στην καμπάνια ΠΡΟχωράω.

Το χρωστάμε στα παιδιά.

Κείμενο Συνυπογραφής Συνυπογράψτε

Ταυτότητα

Καμπάνια ΠΡΟχωράω,

Το Πολύχρωμο Σχολείο με τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη συμμετοχή πολλών οργανώσεων από την Κοινωνία των Πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της UNESCO, διοργανώνουν καμπάνια με κύριους στόχους:

 • Τη θεσμοθέτηση της Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης ως υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες,
 • τη διαμόρφωση εξειδικευμένου αναλυτικού προγράμματος ανά τάξη,
 • την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων,
 • την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών,
 • την έκδοση οδηγού προς εκπαιδευτικούς,
 • την έκδοση εξειδικευμένης εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας σε ζητήματα για τη διαχείριση καθημερινών ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, καθώς επίσης και έμφυλων στερεοτύπων και σεξισμού, που προκύπτουν στην σχολική ζωή και
 • τη θεσμοθέτηση σταθερής επικοινωνίας με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
  για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση σε ζητήματα που αφορούν τη ΣΟΣΕ.

Ο πυρήνας των σχολείων είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες και γι’ αυτό θα πρέπει οι ανάγκες τους να τίθενται πάντα σε προτεραιότητα.

Τα ζητήματα της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας, των έμφυλων στερεοτύπων, της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης αφορούν όλες/ους/α, γιατί επηρεάζουν αποφασιστικά τη σωματική και ψυχική υγεία, περιορίζουν τις δυνατότητες, την ελευθερία, τα όνειρα των ατόμων και επηρεάζουν τις σχέσεις τους.

Είναι ευθύνη όλων να πιέζουν τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη και καθολική απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Πολύχρωμο Σχολείο ζητά από τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και άτομα να συνυπογράψουν το παρόν κείμενο και να συνεισφέρουν στην καμπάνια ΠΡΟχωράω.

Το χρωστάμε στα παιδιά.

Κείμενο Συνυπογραφής Συνυπογράψτε

Σεξουαλική Εκπαίδευση: Οι περιπέτειες ενός μαθήματος που δεν διδάχθηκε ποτέ

Σήμερα, μετά το νόμο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2021, η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση εντάχθηκε ως θεματική στο μάθημα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και  διδάσκεται σε συγκεκριμένες τάξεις (Γ΄ και ΣΤ΄ δημοτικού και Β΄ Γυμνασίου ),για διάστημα από 5 έως, το ανώτερο, 7 εβδομάδες. Δηλαδή από 5 έως 14 ώρες το πολύ. Είναι αποσπασματικό και δεν είναι αρκετό……

Τι είναι όμως η ΣΟΣΕ;

Μήπως είναι παρεξηγημένη;

Ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση

Η Σεξουαλική Εκπαίδευση ορίζεται ως η μάθηση σε σχέση με τις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διαδραστικές και σωματικές πτυχές της σεξουαλικότητας.

Ορισμός της Unesco για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση

Η ΣΟΣΕ είναι μία διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα και σχετίζεται με τις γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές πτυχές της σεξουαλικότητας.

Ορισμός του Οργανισμού για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία των Ηνωμένων Εθνών (Unfpa) για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση

Η ΣΟΣΕ περιλαμβάνει επιστημονικά ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη, την ανατομία και την αναπαραγωγική υγεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αντισύλληψη, τον τοκετό και τις ΣΜΛ, συμπεριλαμβανομένου του HIV.

Πάμε να δούμε τί συμβαίνει
στην Ελλάδα σήμερα;
Πως είναι η σεξουαλική ζωή
των εφήβων;

Η σεξουαλική ζωή των νέων ξεκινά πολύ
νωρίτερα από ό,τι παλαιότερα (1 στους 3
εφήβους και έφηβες είναι σεξουαλικά
ενεργός/ή και στα 18, το 80%).

Μάθε Περισσότερα

Γιατί πρέπει να ενταχθεί η ΣΟΣΕ ως υποχρεωτικό
μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης:

Γιατί πρέπει να διδάσκεται η ΣΟΣΕ

Ο Διεθνής οδηγός τεχνικής καθοδήγησης για τη σεξουαλική εκπαίδευση της Unesco βασισμένος σε μια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της σεξουαλικής εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο και αντλώντας από τις βέλτιστες πρακτικές στις διάφορες περιοχές, καταδεικνύει ιδιαίτερα ότι η Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση βοηθά τα νεαρά άτομα να γίνουν πιο υπεύθυνα στη στάση και τη συμπεριφορά τους σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

Είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ των παιδιών

Με  βάση  την  προσέγγιση  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  η  Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση  (ΣΟΣΕ) προωθεί  και υποστηρίζει  την  υπεράσπιση  των  καθολικών  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων –συμπεριλαμβανομένων  των  δικαιωμάτων  των  παιδιών  και  των  νέων (UNESCO, 2018). Η παροχή ισότιμης πρόσβασης στη ΣΟΣΕ στους/στις νέους/-ες προϋποθέτει το δικαίωμα  τους  για  το  υψηλότερο  δυνατό  επίπεδο  υγείας  καθώς  επίσης  και  το δικαίωμα τους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να αυτοεξυπηρετούνται αποτελεσματικά.

Στόχοι της ΣΟΣΕ

Ο πρωταρχικός στόχος της ΣΟΣΕ είναι η ενίσχυση της ικανότητας κάθε ατόμου να επιτυγχάνει και να διατηρεί σεξουαλική υγεία και ευημερία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Κύρια συμπεράσματα από την αξιολόγηση των ερευνών

Σύμφωνα με τον Διεθνή οδηγό τεχνικής καθοδήγησης για τη σεξουαλική εκπαίδευση της Unesco, στην αναθεωρημένη έκδοση του το 2018, συνολικά, η βάση τεκμηρίωσης για την αποτελεσματικότητα της σχολικής Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (ΣΟΣΕ) συνεχίζει να διευρύνεται και να ενισχύεται, με πολλές αναλύσεις να αναφέρουν θετικές επιδράσεις σε μια σειρά αποτελεσμάτων…

Ειδικές ανάγκες ΣΑΥ

Ειδικές ανάγκες Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας (ΣΑΥ) και άλλα θέματα που αφορούν υποομάδες παιδιών και νέων.

Συχνές Ερωτήσεις ή διαφωνίες σχετικά με τη ΣΟΣΕ

Έρευνα του Πολύχρωμου Σχολείου για την ομοφοβία και τρανσφοβία στα σχολεία.

 

Ιστορίες σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης