Συμβάσεις – Οδηγίες

Τις τελευταίες δεκαετίες εκπονήθηκε ένας σηµαντικός αριθµός ερευνών µε θέµα τον παράγοντα φύλο στην εκπαίδευση, και αναπτύχθηκαν στρατηγικές παρέµβασης από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς µε στόχο τη μείωση των στερεοτύπων για τα φύλα και την προώθηση της ισότητας στις σχολικές τάξεις. Ειδικότερα, η επικέντρωση στην εφηβική ηλικία θεωρήθηκε ως ανάγκη κεντρικής σημασίας, καθώς μπορεί να δώσει απαντήσεις σε µια σειρά από προβληματισμούς που ξεκινούν από τις σχολικές επιδόσεις και φτάνουν στις επιλογές ζωής, ως στοιχείων που εξαρτώνται άμεσα από τις ταυτότητες φύλου. Πολυάριθμοι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, όσο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχουν ξεκάθαρα διατυπώσει τη θέση [...]

Κύρια συμπεράσματα από την αξιολόγηση των ερευνών

Σύμφωνα με τον Διεθνή οδηγό τεχνικής καθοδήγησης για τη σεξουαλική εκπαίδευση της Unesco, στην αναθεωρημένη έκδοση του το 2018, συνολικά, η βάση τεκμηρίωσης για την αποτελεσματικότητα της σχολικής Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (ΣΟΣΕ) συνεχίζει να διευρύνεται και να ενισχύεται, με πολλές αναλύσεις να αναφέρουν θετικές επιδράσεις σε μια σειρά αποτελεσμάτων.  Στην αναθεώρηση του 2016 διαπιστώθηκε ότι, ενώ η βάση τεκμηρίων για τη ΣΟΣΕ έχει επεκταθεί από το 2008, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις του αρχικού Οδηγού εξακολουθούν να διατηρούν μεγάλο μέρος της εγκυρότητας και της δυνατότητας εφαρμογής τους. Αυτή η έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα σχολικά προγράμματα  σεξουαλικής εκπαίδευσης με βάση [...]

Σεξουαλική Εκπαίδευση: Οι περιπέτειες ενός μαθήματος που δεν διδάχθηκε ποτέ

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα των Συντακτών, https://www.efsyn.gr/themata/thema-tis-efsyn/190290_sexoyaliki-diapaidagogisi-55-hronia-sto-perimene  1930  Εκδίδονται βιβλία Ελλήνων συγγραφέων όπου αναφέρεται η σεξουαλική ανάπτυξη των παιδιών και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. 1964  Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Ευάγγελος Παπανούτσος δηλώνει ότι το υπουργείο «σύντομα» θα ασχοληθεί με το θέμα. 1979-78 Διοργάνωση επιστημονικού συμποσίου για τη «Σεξουαλική Εκπαίδευση». Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, όπου γίνεται απολογισμός δράσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών και αρνητική κριτική για την απουσία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Ελλάδα. 1995  Εισαγωγή μαθήματος Αγωγής Υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μια από τις θεματικές ενότητες που μπορούσε να επιλέξει ο εκπαιδευτικός ήταν η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. 2001 Έκδοση σχολικού βιβλίου [...]

Ορισμός ΣΟΣΕ σύμφωνα με τον Οργανισμό Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας των Ηνωμένων Εθνών (Unfpa)

Η Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΟΣΕ) περιλαμβάνει επιστημονικά ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη, την ανατομία και την αναπαραγωγική υγεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αντισύλληψη, τον τοκετό και τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις (ΣΜΛ), συμπεριλαμβανομένου του HIV. Αλλά επίσης υπερβαίνοντας την απλή πληροφόρηση, η ΣΟΣΕ βοηθά τα νεαρά άτομα να εξερευνήσουν και να καλλιεργήσουν θετικές αξίες σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Μία τέτοια εκπαίδευση περιλαμβάνει συζητήσεις για την οικογενειακή ζωή, τις σχέσεις, τον πολιτισμό και τους ρόλους των φύλων, και παράλληλα αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, και σε απειλές όπως οι διακρίσεις [...]

Συχνές Ερωτήσεις (διαφωνίες) που μπορεί να υπάρχουν σχετικά με την ΣΟΣΕ

Τι σημαίνει η Συμπεριληπτική-Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΟΣΕ); Σε τι αναφέρεται ο όρος «Ολοκληρωμένη»; Υπάρχουν κι άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη σεξουαλική εκπαίδευση; Ποιους τομείς αφορά η Συμπεριληπτική-Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΟΣΕ); Τί σημαίνει «Σεξουαλική Υγεία» Ποιες θεματικές συμπεριλαμβάνονται στη Συμπεριληπτική-Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΟΣΕ), σύμφωνα με την UNESCO; Γιατί οι μαθήτριες/-ές χρειάζονται και επιζητούν τη ΣOΣΕ; Η Συμπεριληπτική-Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΟΣΕ) είναι δικαίωμα των παιδιών; Είναι υποχρέωση του σχολείου να παρέχει πληροφόρηση για το σεξουαλικό προσανατολισμό την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου; Γιατί είναι αναγκαίο τα Προγράμματα Σεξουαλικής Εκπαίδευσης να συμπεριλαμβάνουν τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητριών και [...]

Ειδικές ανάγκες Σεξουαλικής Αναπαραγωγικής Υγείας (ΣΑΥ) και άλλα θέματα που αφορούν υποομάδες παιδιών και νέων

Οι νέοι/-ες δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα. Η οικογενειακή τους κατάσταση, η κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση, το φύλο, η εθνικότητα, η φυλή, η κατάσταση τους ως προς το HIV, η γεωγραφική θέση, οι θρησκευτικές και πολιτιστικές πεποιθήσεις, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, τα χαρακτηριστικά, η έκφραση και η ταυτότητα φύλου, καθώς και πολλοί άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τη ΣΑΥ τους, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες ζωής και τη γενική ευημερία τους. Πολλοί νέοι/-ες είναι περιθωριοποιημένοι και ευάλωτοι και αντιμετωπίζουν στιγματισμό και διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων που είναι φυλακισμένοι ή ζουν σε ιδρύματα, των ρομά νέων και εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες [...]

Γιατί πρέπει να διδάσκεται η ΣΟΣΕ

Ο Διεθνής οδηγός τεχνικής καθοδήγησης για τη σεξουαλική εκπαίδευση της UNESCO βασισμένος σε μια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της σεξουαλικής εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο και αντλώντας από τις βέλτιστες πρακτικές στις διάφορες περιοχές, καταδεικνύει ιδιαίτερα ότι η Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση: βοηθά τα νεαρά άτομα να γίνουν πιο υπεύθυνα στη στάση και τη συμπεριφορά τους σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της σχολικής εγκατάλειψης των κοριτσιών λόγω πρόωρου ή αναγκαστικού γάμου, εφηβικής εγκυμοσύνης και ζητημάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας είναι απαραίτητη γιατί σε ορισμένα μέρη του κόσμου, δύο στα τρία κορίτσια ανέφεραν ότι [...]

Οι στόχοι της Συμπεριληπτικής-Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (ΣΟΣΕ)

Μαθησιακοί Στόχοι Ο πρωταρχικός στόχος της ΣΟΣΕ είναι η ενίσχυση της ικανότητας κάθε ατόμου να επιτυγχάνει και να διατηρεί σεξουαλική υγεία και ευημερία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συνολικά, οι στόχοι είναι να εφοδιαστούν τα παιδιά και τα νεαρά άτομα με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να έχουν υγεία, ευημερία και αξιοπρέπεια, να καταλάβουν ότι η ευημερία των άλλων επηρεάζεται από τις επιλογές τους, να κατανοήσουν και να δράσουν για τα δικαιώματά τους και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων. Θα μπορούσαμε ωστόσο, να διακρίνουμε τους στόχους σε αυτούς που σχετίζονται με την [...]

Ορισμός της Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (ΣΟΣΕ) σύμφωνα με την Unesco

Η Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση είναι μία διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, η οποία είναι βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα και σχετίζεται με τις γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Στόχος της είναι να εφοδιάσει παιδιά και νεαρά άτομα με γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που θα τα ενδυναμώσουν, προκειμένου να πραγματώσουν την υγεία, την ευημερία και την αξιοπρέπειά τους, να αναπτύξουν κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από σεβασμό, να αναλογιστούν πώς οι επιλογές τους επηρεάζουν τη δική τους ευημερία και την ευημερία των άλλων και να κατανοήσουν και να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων τους σε όλη τη διάρκεια [...]

Go to Top