Το Πολύχρωμο Σχολείο και η δράση Άγγιγμα και Όρια σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την Συμπεριληπτική και Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Αγωγή ως μέσο Πρόληψης της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης / Παρενόχλησης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδεύτριες/-ές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λοιπές/-οί επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης.

Ημέρα: Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου , ώρα 7:00 μ.μ

Διάρκεια: Περίπου 2 ώρες

Τόπος διαδικτυακής συνάντησης: // πλατφόρμα Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/87612289435…

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, με μόνη προϋπόθεση να υπάρχουν ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα, όποτε χρειάζεται, για την επίτευξη αμεσότερης επικοινωνίας και συλλογικού αισθήματος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.