Η Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση είναι μία διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, η οποία είναι βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα και σχετίζεται με τις γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Στόχος της είναι να εφοδιάσει παιδιά και νεαρά άτομα με γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που θα τα ενδυναμώσουν, προκειμένου να πραγματώσουν την υγεία, την ευημερία και την αξιοπρέπειά τους, να αναπτύξουν κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από σεβασμό, να αναλογιστούν πώς οι επιλογές τους επηρεάζουν τη δική τους ευημερία και την ευημερία των άλλων και να κατανοήσουν και να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Βασικές θεματικές

Συμπεριληπτικής Ολοκληρωμένης Σεξουαλικής Εκπαίδευσης,

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οδηγό για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση της

UNESCO

 

Κεντρική έννοια 1

Διαπροσωπικές σχέσεις

Θέματα

  1. Οικογένειες
  2. Φιλία, Αγάπη και Ρομαντικές Σχέσεις
  3. Ανοχή, Συμπερίληψη και Σεβασμός
  4. Μακροχρόνια Δέσμευση και Γονεϊκότητα

 

Κεντρική έννοια 2

Αξίες, Δικαιώματα, Πολιτισμός και Σεξουαλικότητα

Θέματα

  1. Αξίες και Σεξουαλικότητα
  2. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Σεξουαλικότητα
  3. Πολιτισμός, Κοινωνία και Σεξουαλικότητα

 

Κεντρική έννοια 3

Κατανόηση του φύλου

Θέματα

3.1 Κοινωνική Κατασκευή του Φύλου και Έμφυλες Νόρμες

3.2 Ισότητα των Φύλων, Στερεότυπα και Προκαταλήψεις

3.3 Έμφυλη Βία

 

Κεντρική έννοια 4

Βία και Ασφάλεια

Θέματα

4.1 Βία

4.2 Συναίνεση, Ιδιωτικότητα και Σωματική Ακεραιότητα

4.3 Ασφαλής χρήση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICTs)

 

Κεντρική έννοια 5

Δεξιότητες για Υγεία και Ευζωία

Θέματα 

5.1 Κοινωνικές Νόρμες και Επιρροή των συνομηλίκων

5.2 Λήψη αποφάσεων

5.3 Δεξιότητες Επικοινωνίας, Άρνησης και Διαπραγμάτευσης

5.4 Παιδεία στα Μέσα Επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον και Σεξουαλικότητα

5.5 Αναζήτηση Βοήθειας και Υποστήριξης

 

Κεντρική έννοια 6

Ανθρώπινο Σώμα και Ανάπτυξη

Θέματα

6.1Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Ανατομία και Φυσιολογία

6.2 Αναπαραγωγή

6.3 Εφηβεία

6.4 Εικόνα του σώματος

 

Κεντρική έννοια 7

Σεξουαλικότητα και Σεξουαλική Συμπεριφορά

Θέματα

7.1 Σεξ, Σεξουαλικότητα και Σεξουαλικός Κύκλος Ζωής

7.2 Σεξουαλική Συμπεριφορά και Σεξουαλική Ανταπόκριση

 

Κεντρική έννοια 8

Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία

Θέματα

8.1 Εγκυμοσύνη και Αντισύλληψη

8.2 HIV/AIDS και Στίγμα, Φροντίδα, Θεραπεία και Υποστήριξη

8.3 Κατανόηση, Αναγνώριση και Περιορισμός του Κινδύνου μετάδοσης ΣΜΝ, συμπεριλαμβανομένου και του ιού HIV

 

International technical guidance on sexuality education An evidence-informed approach

(UNESCO, σ. 36, Overview of key concepts, topics and learning objectives)