Η Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΟΣΕ) περιλαμβάνει επιστημονικά ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη, την ανατομία και την αναπαραγωγική υγεία, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αντισύλληψη, τον τοκετό και τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις (ΣΜΛ), συμπεριλαμβανομένου του HIV.

Αλλά επίσης υπερβαίνοντας την απλή πληροφόρηση, η ΣΟΣΕ βοηθά τα νεαρά άτομα να εξερευνήσουν και να καλλιεργήσουν θετικές αξίες σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Μία τέτοια εκπαίδευση περιλαμβάνει συζητήσεις για την οικογενειακή ζωή, τις σχέσεις, τον πολιτισμό και τους ρόλους των φύλων, και παράλληλα αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, και σε απειλές όπως οι διακρίσεις και η σεξουαλική κακοποίηση.

Σε συνδυασμό, αυτά τα προγράμματα βοηθούν τα νεαρά άτομα να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση και δεξιότητες ζωής που ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη, τη σαφή επικοινωνία, την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων και τη συμπεριφορά με σεβασμό.