Η Σεξουαλική Εκπαίδευση ορίζεται ως η μάθηση σε σχέση με τις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές, διαδραστικές και σωματικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ξεκινά νωρίς κατά την παιδική ηλικία και συνεχίζεται στην εφηβική και ενήλικη ζωή. Για τα παιδιά και τους νέους, έχει στόχο την υποστήριξη και προστασία της σεξουαλικής τους ανάπτυξης. Σταδιακά ενισχύει και ενδυναμώνει τα παιδιά και τους νέους με πληροφορίες, δεξιότητες και θετικές αξίες ώστε να κατανοούν και να χαίρονται τη σεξουαλικότητα τους, να βιώνουν με υπευθυνότητα και ασφάλεια τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και φιλίες τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους σεξουαλική υγεία και ευημερία, αλλά και των άλλων. Καθιστά τα παιδιά και τους νέους ικανούς να ενισχύσουν την ποιότητα ζωής τους και να συνεισφέρουν σε μια δίκαιη κοινωνία με υψηλό δείκτη ενσυναίσθησης.

Η Σεξουαλική Εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της ικανότητας των παιδιών και των νέων να κάνουν συνειδητές, ικανοποιητικές, υγιείς και αμοιβαίου σεβασμού επιλογές όσον αφορά τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα και τη συναισθηματική και σωματική τους υγεία. Η σεξουαλική εκπαίδευση δεν ενθαρρύνει τα παιδιά και τους νέους να κάνουν σεξ.