Ο Διεθνής οδηγός τεχνικής καθοδήγησης για τη σεξουαλική εκπαίδευση της UNESCO βασισμένος σε μια ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της σεξουαλικής εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο και αντλώντας από τις βέλτιστες πρακτικές στις διάφορες περιοχές, καταδεικνύει ιδιαίτερα ότι η Συμπεριληπτική Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση:

  • βοηθά τα νεαρά άτομα να γίνουν πιο υπεύθυνα στη στάση και τη συμπεριφορά τους σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία
  • είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της σχολικής εγκατάλειψης των κοριτσιών λόγω πρόωρου ή αναγκαστικού γάμου, εφηβικής εγκυμοσύνης και ζητημάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας
  • είναι απαραίτητη γιατί σε ορισμένα μέρη του κόσμου, δύο στα τρία κορίτσια ανέφεραν ότι δεν είχαν ιδέα για το τι τους συνέβαινε όταν ξεκίνησε η περίοδός τους και γιατί οι επιπλοκές της εγκυμοσύνης και του τοκετού είναι η δεύτερη αιτία θανάτου μεταξύ 15 και 19 ετών
  • δεν αυξάνει τη σεξουαλική δραστηριότητα, τη σεξουαλική συμπεριφορά ανάληψης κινδύνου ή τα ποσοστά μόλυνσης από ΣΜΛ/HIV. Παρουσιάζει επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι τα προγράμματα «μόνο αποχή» αποτυγχάνουν να αποτρέψουν την πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα ή να μειώσουν τη συχνότητα του σεξ και το πλήθος των συντρόφων μεταξύ των νέων.

Η έκδοση του Οδηγού αναγνωρίζει ως επείγουσα την ανάγκη για ποιοτική, συμπεριληπτική, ολοκληρωμένη σεξουαλική εκπαίδευση, η οποία:

  • να παρέχει στα νεαρά άτομα πληροφορίες και καθοδήγηση για τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή και τις σωματικές, κοινωνικές και συναισθηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
  • να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που τίθενται από θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολα κατά την εφηβεία, συμπεριλαμβανομένων της πρόσβασης σε αντισύλληψη, της πρώιμης εγκυμοσύνης, της έμφυλης βίας, των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων (ΣΜΛ), HIV και AIDS
  • να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την πρόληψη και τη μετάδοση του HIV, για τις οποίες μόλις το 34 % των νέων σε όλο τον κόσμο μπορούν να αποδείξουν ακριβείς γνώσεις
  • να εξισορροπεί ή να αντιμετωπίζει τον μεγάλο όγκο υλικού ποικίλης ποιότητας που βρίσκουν τα νέα παιδιά στο διαδίκτυο και να τα βοηθά στο να αντιμετωπίζουν τις όλο και συχνότερες περιπτώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού.

 

Πηγή: Unesco, https://en.unesco.org/news/urges-comprehensive-approach-sexuality-education